Indbydelse til Dansk Metallurgisk Selskab, Vintermøde 2006 hvor Dansk Elektrokemisk Forening er blevet inviteret som medarrangør. Titlen for vintermødet er ”Korrosion: mekanismer, havarier og beskyttelse”. Mødet afholdes d. 4.-6. januar 2006 på Hotel Sorø Storkro. Det er nødvendigt at oplyse deltagerlisten til værtsstedet på et forholdsvis tidligt tidspunkt. Vi beder derfor om at få jeres tilmelding senest d. 15. november. Samtidig er der en deltagerbegrænsning (på 55 deltager) ved virksomhedsbesøget, hvorfor en hurtig tilmelding anbefales (foregår efter ”først til mølle”-princippet).

Vi håber at se mange af DMS's og DEF's medlemmer i Sorø til endnu et spændende Vintermøde.

Tilmeldingen mails, sendes eller faxes til Marcel Somers, Materiale- og Procesteknologi, Bygn. 204, DTU, 2800 Lyngby, tlf 4525 2250, Fax 4593 6213, somers@ipl.dtu.dk.

 

Annonce VM2006.pdf

Program VM2006.pdf

Tilmelding VM2006.pdf