Rustfrit stål elektrokemisk set. - Portræt af et spændende bestandigt materiale

Ebbe Rislund, Force Instituttet

 

Foredraget gennemgår rustfrit ståls elektrokemiske opførsel. De hyppigste lokaliserede korrosionsformer præsenteres, og i relation hertil de parametre, der øver indflydelse på bestandigheden. Data, der er relevante ved valg af tilstrækkelig ståltype (CPT, CCT) diskuteres sammen med omtale af, hvorledes de frembringes ved elektrokemiske målinger. Generelt er korrosionspotentialets beliggenhed afgørende for hvornår skader kan indtræffe. Derved bliver fænomenet potentialforhøjelse (ennoblement) en skærpende faktor, ligesom kendskabet til rustfrit ståls elektrokemiske forhold kan lede til aktiv beskyttelse i miljøer, hvor de almindeligste ståltyper ikke er umiddelbart bestandige. Forholdene illustreres med relevante cases..