Temaaften om metrologi

pH og ledningsevne

Torsdag den 24. april 2003 kl 17.00 til 20 holder Danske Elektrokemisk Forening temaaften om metrologi inden for områderne pH og elektrolytisk ledningsevne. Mødet holdes på Radiometer Medical A/S Åkandevej 21, mødelokale Astrup, henvendelse i reception i den nye bygning.

Måling af elektrolytisk ledningsevne er en udbredt metode til overvågning og kvalitetsbestemmelse af vand. DFM har opbygget en primærnormal for elektrolytisk ledningsevne, som er akkrediteret af DANAK. Radiometer har dansk primær laboratorium inden for pH der står for at certificere primære pH standarder.

Aftens program er som følger:

Kl.17 mødes i mødelokale Astrup hvor Radiometer byder på lidt sandwich og øl/vand.

Kl. 17:30 til 18:00 er der forevisning af RMED's hydrogenelektrodeanlæg.

Kl. 18:00 til ca. 20:00 Foredrag om Metrologi:

Metrologi inden for området pH, Hans Bjarne Kristensen, Radiometer

Ledningsevne - Sporbarhed og primær normal, Jeanett Norrbohm Sørensen, Novo Nordisk

Ledningsevne normal hos DFM - nu og fremtiden for normalen, Niels-Ebbe Dam, DFM