Reaktor til on-site rensning af grundvand forurenet med klorerede kulbrinter

Ernst Maahn, IPL, DTU

 

Klorerede kulbrinter kan fjernes fra grundvand under kontakt med jernspåner ved en reduktiv dekloreringsproces. I et samarbejde mellem DHI og HOH er der gennemført et projekt til udvikling af en rensemetode baseret på elektrokemisk reduktion af klorerede kulbrinter i grundvand. Elektrodesystemet pålægges en lavfrekvent vekselstrøm, som forebygger kalkudfældninger og samtidig indebærer mulighed for såvel reduktion som oxidation af de klorerede kulbrinter. De opnåede resultater viser, at det er muligt at opnå en rensningsgrad på 90-99% indenfor en behandlingstid på et døgn. I foredraget præsenteres de opnåede forsøgsresultater, som danner grundlaget for udvikling af en reaktor til on-site rensning af forurenet grundvand.