Virksomhedsbesøg hos fastoxid-brændselscelle-gruppen på Risø

Torsdag den 30. maj 2002 kl. 15 18 holder Dansk Elektrokemisk Forening virksomhedsbesøg hos fastoxid-brændselcelle-gruppen på Afdelingen for Materialeforskning, Bygning 227, Forskningscenter Risø. Tilmelding er nødvendig senest mandag 27. maj (lasse.bay@risoe.dk eller 4677 4786).

Bagefter er Risø vært for en lille forfriskning.

Programmet er:

15:00 DK-SOFC anno 2002, Søren Linderoth

15:20 SOFC-pre-pilot-anlæget, Peter Halvor Larsen

15:40 SOFC-elektrodebegrænsninger, Mogens Mogensen

16:00 Pause

16:20 Iltmembraner, Peter Vang Hendriksen

16:40 Elektrokemisk gasrensning, Kent Kammer Hansen

17:00 Rundvisning i laboratorierne