Program for DEF symposium på Radiometer

 

Radiometer Medical A/S Frederiksundssvej 245 (Mødelokale Astrup, henvendelse i reception i nye bygning).

 

Start kl. 16.30

 

·        Birgit Zachau:     "Ionselektive elektroder med solid-state kontakt"

Til vedligeholdelsesfri  sensorer med en lav fremstillingpris er det ønskeligt at disse er konstrueret simpelt og uden flydende komponenter. Til brug i Radiometers elektrolytsensor-program har vi fundet at den interne referenence-elektrode kan konstrueres med natrium vanadium oxid, hvor vi traditionelt har benyttet sølv/sølvchlorid og clorid-elektrolyt. I foredraget belyses elektrode-egenskaberne af natrium vanadium oxid i forbindelse med ion-selektive elektroder

·        Kirsten Walcker: "Et anvendelseeksempel på solid-state ionselektive elektroder"

Radiometers amerikanske datterselskab, SenDx, har meget hurtigt implementeret natrium vanadium oxid som intern reference-elektrode i deres blodgas-analysator. SenDx analysator er lille og bærbar, beregnet til såkaldt "Near-patient-testing". Foredraget beskriver implementeringen af natrium vanadium bronzen i målesystemet, som er baseret på tykfilmsteknik, og giver en oversigt over apparatets opbygning

·        Pause

·        Allan Byrnard:     "Introduktion til enzymsensorer"

·        Poul Ravn Sørensen:     "Specielle problemer ved modellering af biosensorer med stor omsætning af substrat"

Biosensorer udsættes normalt kun for deres substrat i forbindelse med en måling, hvorimod andre af sensorerne i Radiometers apparater kontinuerligt udsættes for deres respektive analyt. Biosensorer udsættes derfor også for større udsving i sammensætningerne, hvilket både kan give praktiske problemer ved apparatkonstruktion samt problemer med at modellere koncentrationsændringer og dermed sensorsignaler. I foredraget omtales et praktisk eksempel på en sensor, som udviser denne problematik og en model beskrives

·        Thomas Kjær:     "Sensorkinetik med flere tidskonstanter, og hvad det kan bruges til"

Amperometriske sensorers signal består dels af et centersignal og af et randbidrag med forskellige tidskonstanter. Ud fra de to signalers amplitude og responstid er det efterfølgende muligt at beskrive væsentlige transportforhold i sensoren under brug.

·        Poul Ravn Sørensen:     "Nogle eksempler på moderne karakteriseringsmetoder anvendt i sensorudvikling"

Der gives en række korte eksempler på anvendelse af moderne karakteriseringsmetoder i forbindelse med Radiometers sensorudvikling

 

Slut kl. 18.30. Herefter inviterer Radiometer på en forfriskning