DEF-foredrag torsdag den 14. Marts kl. 19.00

 

Korrosion og Overfladeteknologi

– et nyt og anderledes DTU-kursus.

 

PerMøller, Institut for Produktion og Ledelse, DTU.

 

 

Undervisning indenfor området Materialeteknologi, korrosionog overfladeteknologi har i en lang periode været et af de fornemmeste opgaverfor Instituttet for Produktion og Ledelse, IPL, på Danmarks TekniskeUniversitet.

 

Aftenens foredrag vil give tilhørerne et indbliki, hvordan nye metoder, herunder nye undervisningsværktøjer,  IT og træning i løsning af multidisciplinære opgaver inddrages iundervisningen af såvel interne som eksterne studerende.

Der lægges således stor vægt på iundervisningssituationen, at den studerende bliver i stand til at tilegne sigkompleks viden hurtigt og effektivt på egen hånd og at anvende dette tilløsning af forelagte reelle tekniske problemstillinger. I den projektrelateredeundervisning tages der individuelle hensyn til studerende med særlige ønsker,herunder promovering af studerende med særlige evner på det teoretiske og/ellerinnovative områder.

 

I løbet afforedraget vil der blive præsenteret eksempler på det nye og meget omfattendeundervisningsmateriale i elektronisk format, herunder Materiale-bogen underudgivelse på Ingeniøren/Bøger. Denne bog eller nærmere ”medie” er IT baseretmed CD-Rom og Internetportal.

 

Der vil ogsåblive redegjort for fremtidsvisioner vedr.  materialeundervisning herunder anvendelsen af fjernundervisning.