Konjugerede polymerer

-         organiske ledere og halvledere

 

Keld West, Dansk Polymer Center, Forskningscenter Risø

 

Vi er vant til at betragte polymerer som gode isolatorer, og det var derfor en overraskelse da det i 70-erne blev opdaget at konjugerede polymerer kan være halvledere som yderligere ved en kraftig dotering kan blive metalliske ledere.

Konjugerede polymerer kan ligesom andre elektronledere indgå i elektrokemiske reaktioner. Foredraget vil give en introduktion til disse polymerers elektrokemi, og der vil blive givet eksempler på anvendelser af disse materialer