Julemøde torsdag den 5. december 2002 kl 18.30

Dansk Elektrokemisk forening indbyder til julemøde torsdag den 5. december 2002 kl 18.30 på DTU, bygning 101, mødelokale 1 (umiddelbart over Polyteknisk Boghandel). Aftens foredragsholder er Peter Geertz-Hansen, DFU der taler om elektrofiskeri. I elektrofiskeri udnyttes at organismer med nervesystem og muskelceller i vand vil orientere mod den positive elektrode.

Peter Geertz-Hansen er ferskvandsfiskeribiolog fra KU i 1982, og har siden 1987 arbejdet ved Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) i Silkeborg, hovedsageligt med bestandsophjælpning af laksefisk og har desuden undervist amtskommunale teknikere og sportsfiskere i de sikkerhedsmæssige aspekter ved elektrofiskeri

Efter foredraget vil der traditionen tro blive serveret gløgg ad modum Nord.

 

Elektrofiskeri - teorien bag og den praktiske anvendelse i Danmark

Peter Geertz-Hansen

Fiskeribiolog - Økonomirådgiver

Danmarks Fiskeriundersøgelser

afd. for Ferskvandsfiskeri

 

I 1948 blev elektrofiskeriet introduceret i Danmark. Princippet bygger på det faktum, at alle organismer med nervesystem og muskelceller (dvs. både vertebrater og invertebrater), der opholder sig i vand, vil orientere mod den positive pol i et elektrisk felt med en vis spænding. Ved Elektrofiskeri anvendes derfor kun jævnstrøm, eller ensrettet, pulserende vekselstrøm, og rigtigt udført elfiskeri skader ikke fiskene. I dag bruges elfiskeri som standardmetode ved DFU's og amtskommunernes undersøgelser af fiskebestandene i vandløb. Der anvendes forskelligt udstyr efter vandløbenes størrelse, og hvilke fiskearter der fiskes efter. På grund af metodens effektivitet kræver udøvelsen af elektrofiskeri dispensation i forhold til Fiskeriloven, samt en særlig uddannelse.

.