Foredrag tirsdag den 25. marts 2003 kl. 17.00

Tirsdag den 25. marts 2003 kl 17.00 holder Kim Daasbjerg foredrag i Dansk Elektrokemisk Forening om den organisk elektrokemi ved Århus Universitet. Mødet holdes på DTU, bygning 101, mødelokale 2 (opad trappen ved Polyteknisk Boghandel).

Kim Daasbjerg er ved den elektrokemiske forskningsgruppe på Kemisk Institut, Århus Universitet. Forskningsaktiviteterne er inden for organisk elektrokemi: Studie af kortlivet radikaler, elektrosyntese, fotoelektrokemi, elektronoverførselsreaktioner. I foredraget vil der blive givet eksempler på de teknikker der anvendes, samt beskrevet nye overflade-modificering af elektroder til anvendelse for sensorer og organisk elektrosyntese. 

Organisk Elektrokemi ved Aarhus Universitet

Fra Reaktive Radikaler til Overflademodificerede Elektroder

Kim Daasbjerg, Kemisk Institut, Århus Universitet 

Brugen af elektrokemiske teknikker til opklaring af reaktionsmekanismer er af afgørende betydning i mange kemiske studier. Ikke alene kan teknikkerne anvendes til at generere reaktive mellemprodukter, men det videre reaktionsforløb kan også undersøges ved kvantitativ analyse af strøm-potential relationen. Endvidere er tidsvinduet stort, rækkende fra nanosekunder til flere dage. I foredraget vil der blive givet adskillige eksempler på, hvorledes elektrokemien indgår som et uundværligt redskab i studiet af organisk-kemiske systemer ved den elektrokemiske forskningsgruppe på Kemisk Institut, Århus Universitet. Teknikker såsom cyklisk voltammetri, roterende disk elektroder, ultramikroelektroder og fotomoduleret voltammetri spiller en afgørende rolle i karakteriseringen af metalorganiske forbindelser, frie radikaler og radikalioner. I foredraget vil det ligeledes blive beskrevet, hvorledes denne viden på det seneste har udmøntet sig i nye elektrokemiske metoder til overflademodificering af elektroder. Målet med denne del af forskningen er at fremstille stabile og selektive elektroder, der kan finde anvendelse som såvel sensorer som inden for organisk elektrosyntese.